'एक अर्कासँगको प्रतिस्पर्धाको लागी होइन तर एक अर्काको पुर्णताको लागि सधै तयार'